SPRITEN KUNSTHALL

SKIEN

I 2007 ble Spriten atelierfellesskap etablert i den gamle Spritfabrikken på Klosterøya i Skien tilknyttet Skien kommunes prosjekt Kunstnerbyen Skien. Bygget er fra 1917 og ble drevet som fabrikk for tresprit frem til annen verdenskrig. Bygget er i jugendstil og er et landemerke med sitt høye destillasjonstårn. Etter krigen ble spritproduksjonen lagt ned og bygget ble utvidet til også å huse mekanisk verksted, laboratorier og slipeverksted. Skien kommune leier i alt 1.100 m2 i hovedsak i byggets nedre del og huser idag 11 kunstnere. 

 

I tillegg til atelierer består Spriten av følgende utleiearealer:

Kunsthall: 150 m2 i 1. etg. Takhøyde ca 10 m (3,5 m under messanin). Tilgang til hall via kjøreport. Traverskran tilgjengelig i deler av lokalet. 40 m2 ”rom i rommet” som kan skilles av med gardin.

 

Digitallab/studierom: 50 m2 i 2. etg utstyrt med digitalt produksjonsverktøy (plotter, skanner, PC med creative suite). Her kan du også leie arbeidsplass for kortere eller lengre perioder.

Messanin: 85 m2 areal i 2. etg, åpent ned til kunsthall. Takhøyde ca 6 m.

 

I 2012 åpnet Spriten kunsthall etter en periode med rehabilitering og rommer nå et tverrkunstnerisk produksjonsrom, digitalt prosjektrom og er tilrettelagt for å drive aktivt utadrettet utstillings- og visningsvirksomhet og formidling overfor en bred sammensatt målgruppe. I tillegg til å være et produksjonslokale, huser også Spriten utstillinger, teater- og filmvisninger, konserter, foredrag med mer.