PROSJEKTROM

Fokusområde: Prosjektatelier

Det finnes en rekke prosjektrom knyttet opp mot kunstnerstyrt virksomhet og atelierfellesskap. De fleste kunstnerstyrte visningssteder drevet som prosjektrom vektlegger stedsspesifikke kunstproduksjoner, utstillinger som er produsert i prosjektrommet over en begrenset tid.

Atelierkanalen fokuserer innledningsvis på prosjektrom drevet som prosjektatelier hvor prosessen og arbeidsroen i et tomt temporært atelier genererer fornying og inspirasjon og hvor resultatet som utstilling er underlagt prosessen og idéuviklingen.

Fundamentet ligger nærmere gjesteatelier- og residencekonseptet enn ideen om kunstnerstyrt visningsrom.