FREDRIKSTAD: over 90 profesjonelle kunstnere, hvorav over 20 leier i atelierbygg

MOSS: ca 30 profesjonelle kunstnere, hvorav over 4 leier i atelierbygg