HYDROGENFABRIKKEN

FREDRIKSTAD Ø

Hydrogenfabrikken er et kreativt miljø, etablert i de gamle industriområdene på Øra i Fredrikstad. Miljøet består av rundt 60 kunstnere og kreative aktører med atelier, veksteder, kontorer og co-working-soner. Den gamle hydrogenfabrikken på Øra i Fredrikstad avsluttet framstillingen av hydrogen i 2005. Noen få år senere startet Østfold Kunstsenter og Øra Industripark (Nå Fredrikstad Innovasjonspark) et utredningssamarbeid for å etablere et atelierbygg for kunstnere, designere, arkitekter mm. i disse lokalene.

Hydrogenfabrikken ble offisielt åpnet sensommeren 2012 i forbindelse med arrangementet What A Mess! 

Hydrogenfabrikken brukes i dag som felles betegnelse på selve fabrikklokalet og dens umiddelbare tilstøtende atelierbygninger, deriblant den nylig åpnede verkstedsbygningen og atelierfellesskapet Hylla med 11 atelierer.

Hydrogenfabrikken Kunsthall ble avviklet i sin driftsform våren 2015. Utstillingsvirksomheten i flerbrukshallen ledes nå av An Doan Nguyen, som også er Fredrikstad Innovasjonspark sin utleieansvarlig for atelier til billedkunstnere og kunsthåndverkere.

Kontakt 92469977

An.Doan@frip.no

Kontorer og co-working-soner i Hydrogenfabrikken administreres av Blender v/Kjetil Haugbro.

Fasade Øst med utstillerinngang til flerbrukshallen

Det tidligere DeNofa-verkstedet alias Hylla er nå et verkstedsbygg og atelierbygg for 11 profesjonelle kunstnere. Bygget ble ferdigrenovert høsten 2016

Fasade Nord med utvidelse av bruksarealet på gang

Det gamle Biltapperiet huset inntil nylig 4 atelierer for billedkunstnere. Bygmingen er p.t.  i en omstillingsprosess