ATELIERBYGG

Atelierbygninger og atelierfellesskap er en naturlig løsning for kunstnere som ikke har mulighet til å bygge atelier i tilknyting til egen bolig/leilighet og en ypperlig modell for samlokalisering av krefter som drar i samme retning. Flere av disse bygningene har tidligere huset industri og produksjonsvirksomhet og navnet på de ulike atelierbyggene stammer som oftest fra disse virksomhetene. I tillegg til å fungere som atelierfellesskap for kunstnere og kreative aktører finnes det gjerne ett eller flere utstyrte fellesverksteder, prosjektrom, visningsrom og andre fasciliteter knyttet til atelierbyggene.

Atelierkanalen har valgt å bruke ordet ATELIERBYGG som samlebetegnelse.